Zvládanie záťažových situácií spôsobených pandémiou u učiteľov základných škôl

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.116-127

  Autor: Daniela Valachová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 116-127

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper presents an analysis of the statements of primary school teachers about coping with the stressful situation caused by a pandemic. The analysis was carried out in the form of a qualitative evaluation of the life story. In addition to the textual material, the visual image of the situation of primary school teachers was also analyzed.

  Keywords: Stress situation. Pandemic. Life story. Visual image. Content analysis.

  Citácia:

  VALACHOVÁ, Daniela. Zvládanie záťažových situácií spôsobených pandémiou u učiteľov základných škôl. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 116-127. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.116-127