Výsledky kvalitatívneho výskumu kauzálnych súvislostí medzi klavírnou interpretáciou pedagóga a percepčnými zručnosťami žiakov v mladšom školskom veku

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.62-71

  Autor: Zuzana Kentošová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 62-71

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The piano performance as a way of direct and live performance of a musical work has become the subject of many research studies which deal primarily on its artistic application. The article introduces a qualitative research of the teacher´s piano performance in relation to the acquisition of perceptual skills with an effort to take into account the specificities and benefits of piano performance in the context of the didactic practices of the music-pedagogical concept of Juraj Hatrik in primary musical education. The article reflects the description and results of the qualitative research realised by means of a multiple-case study – causal relation between the teacher's piano performance and perceptual skills of young learners.

  Keywords: Teacher´s piano performance. Perceptual skills. Music-pedagogical conception of Juraj Hatrik. Experimental music intervention. Young learner. Case study.

  Citácia:

  KENTOŠOVÁ, Zuzana. Výsledky kvalitatívneho výskumu kauzálnych súvislostí medzi klavírnou interpretáciou pedagóga a percepčnými zručnosťami žiakov v mladšom školskom veku. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (4), s. 62-71. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.62-71