Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.178-181

  Autori: Ľudmila Rumanová, Ján Hargaš

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 178-181

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper is of a theoretical nature and deals with teacher education, which is a keystone of the quality of education and the development of society. Pregraduate teacher education, the training that takes place before getting a job, plays an important role in the preparation of future teachers. In today's rapidly changing world, it is becoming imperative that we adapt pregraduate teacher education to new challenges and opportunities.

  Keywords: Teachers. Education. Undergraduate Preparation. Opportunities and Challenges.

  Citácia:

  RUMANOVÁ, Ľudmila – HARGAŠ, Ján. Transformácia pregraduálneho vzdelávania učiteľov: Príležitosti a výzvy. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 178-181. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.178-181