Andrej Cvinček a jeho činnosť v Ústrednej správe cirkevných veľkostatkov Dr. Pavla Jantauscha, trnavského apoštolského administrátora

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.96-103

  Autor: Stanislav Žlnay

  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok

  ISSN: 1335-9185

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 96-103

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Catholic priest and canon Anderj Cvinček expect of his political commitment make on one important assignment, who is forgotten. The Apostolic Administrator of Trnava Bishop Pavol Jantausch chose him and appointed to the top of Administration the sacral proprieties Dr. Pavol Jantuasch. Under this administration belong some properties of Diocese Rozňava, too. And this work caused trouble with diocese Bishop Michal Bubnič. Andrej Cvinček was a Member of Parliament, member of different societies and journalist, too. By personal request of bishop Jantausch was Andrej Cvinček designed as the Apostolic protonotary.

  Keywords: Pavol Jantausch. Andrej Cvinček. Land reform. Czechoslovakia.

  Citácia:

  OLEXÁK, Peter. Andrej Cvinček a jeho činnosť v Ústrednej správe cirkevných veľkostatkov Dr. Pavla Jantauscha, trnavského apoštolského administrátora. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 22 (4), s. 96-103. ISSN 1335-9185. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.96-103