Vyhľadávanie zamestnancov

prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak PhD.

PracoviskoTeologická fakulta, Katedra spoločenských vied

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková PhD.

PracoviskoTeologická fakulta, Katedra spoločenských vied

PhDr. Angela Almašiová PhD.

PracoviskoKatedra sociálnej práce - Ružomberok

Mgr. Ivana Aštaryová PhD.

PracoviskoKatedra fyzioterapie

PhDr. Jozef Babečka PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoFakulta zdravotníctva

doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

PracoviskoKatedra histórie

ThDr. Ing. Anton Babják PhD.

Vedúci katedry, Katedra praktickej teológie TF
PracoviskoTeologická fakulta, Katedra praktickej teológie

Mgr. Iveta Bajčiová

Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
PracoviskoRektorát

Mária Bakošová

PracoviskoPedagogická fakulta

doc. PhDr. Dana Baláková PhD.

Vedúci katedry
PracoviskoKatedra slovenského jazyka a literatúry

Doc., RNDr. Michal Baláž PhD.

PracoviskoKatedra biológie a ekológie

Mária Balážiková

PracoviskoPedagogická fakulta

RNDr. Mária Balážová PhD.

PracoviskoKatedra biológie a ekológie