Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Annamária Adamčíková

  Doktorandka
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra histórie

  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Prodekan, Profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra hudby

  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Prodekanka, Docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce - Ružomberok

  Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Mgr. Ivana Aštaryová, PhD.

  Tajomník, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra fyzioterapie

  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Docent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoKatedra histórie

  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Informatik, referent IKT, Asistent
  PracoviskoTeologická fakulta, Dekanát TF

  Mgr. Iveta Bajčiová

  Referentka
  PracoviskoRektorát

  prof. dr. hab. Tadeusz Wladislaw Bak

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoDekanát TF

  Mária Bakošová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.

  Vedúca katedry, Univerzitná profesorka
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry

  doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie

  RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie