Kooperatívne vyučovanie na hodinách matematiky základných škôl – využívanie, frekvencia, názory učiteľov

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.185-194

  Autor: Beáta Pošteková

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 23

  Číslo: 1

  Strany: 185-194

  Rok vydania: 2024

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract:  Using a sample of 305 teachers, we want to find out the differences in the use of cooperative learning in the educational area of mathematics and information work in the first and second grade of primary schools by means of a questionnaire survey. We set three hypotheses to investigate the use of traditional and alternative forms of teaching, the views on the action and role of primary and lower secondary teachers during the application of cooperative teaching or the frequency of the use of cooperative teaching.

  Keywords: Cooperative learning. Cooperation. Mathematics. Teachers. Primary school.

  Citácia:

  POŠTEKOVÁ, Beáta. Kooperatívne vyučovanie na hodinách matematiky základných škôl – využívanie, frekvencia, názory učiteľov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024, 23 (1), s. 185-194. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.185-194