Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.3.130-138

  Autor: Anna Hryniewicka

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 3

  Strany: 130-138

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: This study, prepared on the occasion of the 100th anniversary of the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, presents an outline of Maria Grzegorzewska's biography and selected aspects of her activity in the field of special education, aimed at fulfilling her vocation to social service for the disabled.

  Keywords: Grzegorzewska. Special pedagogy. Pedeutology. „Letters to a Young Teacher”.

  Citácia:

  HRYNIEWICKA, Anna. Szkic biograficzny Marii Grzegorzewskiej – patronki roku 2022 w Polsce. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (3), s. 130-138. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.3.130-138