Akademický senát FZ KU

  Funkčné obdobie 2021 – 2025

   

  Predsedníctvo

  PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. - predsedníčka AS FZ KU

  Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH - podpredseda AS FZ KU za zamestnaneckú časť

  Richard Stehlík -  podpredseda AS FZ KU za študentskú časť

  PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. - tajomníčka AS FZ KU

   

  Členovia akademického senátu

  Zamestnanecká  časť AS FZ KU

  doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

  doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

  PhDr. Mária Novysedláková, PhD.

  Mgr. Marína Potašová, PhD.

  Mgr. Ivana Aštaryová, PhD.

   

  Študentská časť AS FZ KU

  Natália Ridošková

  Mgr. Ivan Mucha

  Martin Buday