Prevention of risk factors of cardiovascular disease in nursing

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-88042-08-2