Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
    Rok vydania:2020
    ISBN:978-83-958245-0-0