Dependence between Cardiopulmonary Resuscitation Delivery Time and Its Quality

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-9934-563-39-3