AFE Meracie a hodnotiace nástroje v assesmente pacientov s demenciou

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Zlín (Česko) : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020.
    Rok vydania:2020
    ISBN:978-80-7454-959-5