Optimalizácia rádioterapie karcinómu prostaty s vysokým rizikom

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Rok vydania:2019