Posúdenie sebestačnosti seniorov = Assessment of Self Care of Elderly

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-561-0497-2