1. stupeň bakalár

  • 3-ročné bakalárske štúdium - denné
  • 4500 hodín výučby, z čoho praktická
  • výučba je najmenej 2 100 hodín

  Podmienky prijatia na štúdium:

  • vek 18 rokov, maturitná skúška.
  • úspešne zvládnutie prijímacích skúšok

  2.stupeň magister

  • 2-ročné denné štúdium
  • 3000 hodín výučby, z čoho praktická
  • výučba je najmenej 950 hodín

  Podmienky prijatia na štúdium:

  • prijímacia skúška z bakalár. štúdia v oblasti kineziológie

  3.stupeň – PhD. Doktorandské štúdium

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom odbore

  Prijímacie pohovory

  1. test z cudzieho jazyka (anglicky jazyk)
  2. ústny pohovor z daného odboru
  3. predloženie projektu dizertačnej práce

  Brožúra na stiahnutie