1. stupeň bakalár

 • 3-ročné bakalárske štúdium - denné
 • 4500 hodín výučby, z čoho praktická
 • výučba je najmenej 2 100 hodín

Podmienky prijatia na štúdium:

 • vek 18 rokov, maturitná skúška.
 • úspešne zvládnutie prijímacích skúšok

2.stupeň magister

 • 2-ročné denné štúdium
 • 3000 hodín výučby, z čoho praktická
 • výučba je najmenej 950 hodín

Podmienky prijatia na štúdium:

 • prijímacia skúška z bakalár. štúdia v oblasti kineziológie

3.stupeň – PhD. Doktorandské štúdium

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom odbore

Prijímacie pohovory

 1. test z cudzieho jazyka (anglicky jazyk)
 2. ústny pohovor z daného odboru
 3. predloženie projektu dizertačnej práce

Brožúra na stiahnutie