Je larválna toxokaróza na Slovensku častá? : Výsledky séroepidemiologického prieskumu u ľudí

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8077-583-4