Dopad pandémie Covid - 19 na súčasnú ošetrovateľskú starostlivosť = Impact of the COVID - 19 Pandemic on Current Nursing Care

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021., s. 474-475
    Rok vydania:2021
    ISBN:978-80-561-0903-8