Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých seniorov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Solen (SK),
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1339-4193