Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
    Ďalší autori:et.al
    Vydavateľstvo:1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2017
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-7464-907-3