Redistribution of acute traumatic infratentorial subdural hematoma to the spinal subdural space = Akútna progresia traumatického infratentoriálneho subdurálneho hematómu do spinálneho subdurálneho priestoru

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 0371-1854