ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Práca sa venuje otázke stresoidných reakcií pri záťažových situáciách z pohľadu lekára, psychológa aj pedagóga vo vyučovacom a komunikačnom procese.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  Ďalší autori:Lacko Anton, Mokáň Marián, Lacková Lucia a kol.
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-969713-0-5
  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Práca sa venuje otázke stresoidných reakcií pri záťažových situáciách z pohľadu lekára, psychológa aj pedagóga vo vyučovacom a  komunikačnom procese. V publikácii sa sleduje vznik stresoidných reakcií vo vyučovacom a  komunikačnom procese (sestra-pacient). Pri stresoidnej situácii má dôležitú úlohu autonómny nervový systém a endokrinný systém. Osobitná pozornosť je venovaná objektivizácii stavu autonómneho nervového systému vyšetrením variability RR intervalov EKG  a  ich časovej a frekvenčnej analýze. Z tohto pohľadu bola analyzovaná aj výskumná vzorka študentov a učiteľov jednak pomocou psychodiagnostických metód a jednak vyšetrením variability RR intervalov EKG. V publikácii je uvedený popis metódy vyšetrenia stavu autonómneho nervového systému s možnosťou využitia lekárom, psychológom aj pedagógom. Rozlišuje sa lekárska, psychologická a pedagogická diagnostika.