ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

    Práca sa venuje otázke stresoidných reakcií pri záťažových situáciách z pohľadu lekára, psychológa aj pedagóga vo vyučovacom a komunikačnom procese.

    Požadovaná stránka je prístupná iba pre cieľovú skupinu užívateľov.