Creating bonding by supporting skin to skin method / Vytváranie vzťahovej väzby podporovaním skin to skin metódy.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2017. 155 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-558-1185-7