Etika a udalosť s hromadným postihnutím osôb = Ethics and mass casualty event

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9