Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice

    2018 - 2021 KEGA Projekt č. 007KU-4/2018

    Informácie o projekte

    Zadávateľ:KEGA
    Číslo projektu:007KU-4/2018
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021
    Zahraničný projekt:nie