Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 007KU-4/2018

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:KEGA
  Číslo projektu:007KU-4/2018
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021
  Zahraničný projekt:nie