Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
    Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity,2018, roč. X., č. 1, s. 28-32
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1337-723X