Úloha sestry pri eliminácii nežiaducich účinkov liečby rakoviny krčka maternice = The Role of Nurses in Eliminating Side Effects of Cervical Cancer Treatment

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
    Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X