Rok 2017 z pohľadu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

    Informácie o publikácii