Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological treatment in home and institutional care of the elderly

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ošetřovatelské perspektivy . – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2570-785X