Syndróm lepivých doštičiek ako rizikový faktor trombofílie - kazuistiky a prevalencia = Sticky Platelet Syndrome as a Risk Factor for Thrombophilia - Case Reports and Prevalence

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISSN 1337-723X