Záťaž rodiny v starostlivosti o geriatrického pacienta s demenciou

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
    Vydavateľstvo:Sestra: odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov. – Bratislava (Slovensko) : Stratégie na Slovensku, Bratislava (Slovensko) : Ecopress.
    Rok vydania:2021
    ISBN:SSN 1335-9444