Non-pharmacological treatment and its use in complex care for seniors

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
    Vydavateľstvo:European Geriatric Medicine – New York (USA) : Springer Nature. – ISSN 1878-7649. – ISSN (online) 1878-7657. – suppl. Roč. 10, č. Suppl. 1 (2019), s. 239-239
    Rok vydania:2019
    ISBN:ISSN 1878-7649