Fyzioterapia pri ovplyvnení sekundárneho lymfedému u žien po ablácii prsníka - kazuistiky

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X