Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2019
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-8141-202-8