Využívanie hodnotiaceho nástroja Menopause Rating Scale v publikáciách evidovaných v databázach Web of Science a Scopus

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
    Vydavateľstvo:Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 75-83
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1804-3682