Prevalencia plochonožia a chybného držania tela u detí = Prevalence of flat feet and incorrect posture in children

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2020
    ISBN:ISSN 1337-723X