Factors lnfluencing Competences to Satisfy Spiritual Needs in Paliative Care

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
    Vydavateľstvo:1st ed. - Bratislava: Ministry of Health, Slovak Republic, 2017
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80- 89825-02-8