OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Autori v publikácii poukazujú na viaceré etické problémy jednak v priamom kontakte sestra pacient, jednak ako samostatné jednotky, ako je eutanázia, transplantácia, genetické inžinierstvo a klonovanie, úvahy o etickom a právnom postavení ľudského embrya, umelé ukončenie gravidity, trest smrti, atď.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Šoltés Ladislav, Davideková Mária, Gažiová Mária
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-280-2
  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Autori v publikácii poukazujú  na viaceré etické problémy jednak v priamom kontakte sestra pacient, jednak ako samostatné jednotky, ako je eutanázia, transplantácia, genetické inžinierstvo a klonovanie, úvahy o etickom a právnom postavení ľudského embrya, umelé ukončenie gravidity, trest smrti, atď.

  Sestra v každodennej praxi sa nestretáva len s bezproblémovými pacientami. Neobchádzajú sa ani vzťahy na pracovisku, sestra- lekár, alebo zdravotnícky personál vo všeobecnosti a pacient. Profesionálna náročnosť a  zahraničné trendy zvyšujú nároky na forrmáciu sestier požiadavkou vysokoškolského štúdia.