Darcovstvo krvi - kvantifikácia darovania v rokoch 2013 - 2019 = Blood donation - Quantification of donation in the Years 2013 - 2019

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISSN 1337-723X