Spoluúčasť sestry pri redukcii komplikácií diabetes melitus u seniorov

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Rok vydania:2020
    ISBN:ISSN 1337-723X