Vplyv hypoxie na vybrané laboratórne parametre erytrocytov a metabolizmu

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2020
    ISBN:ISSN 1337-723X