Milí kolegovia, študenti, priatelia, darcovia,

  tak ako po iné roky aj v tomto roku môžete venovať 2 % /3 %/ zaplatenej dane z príjmov za predošlý rok neinvestičnému fondu ZDRAVIE A ŽIVOT, n. f.,  ktorý je založený na podporu a rozvoj vzdelávania a výchovy študentov Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  ZDRAVIE A ŽIVOT, n. f. je zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 % z dane pre tento kalendárny rok vedenom na www stránke Notárskej komory SR.

  Účelom neinvestičného fondu ZDRAVIE A ŽIVOT, n. f. je:

  • Podporovať vzdelávanie na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku, podporovať študentov, a to aj počas ich študijných pobytov na vysokých školách a iných inštitúciách v zahraničí.
  • Podporovať získavanie skúseností vysokoškolských učiteľov fakulty na vzdelávacích inštitúciách a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike.
  • V záujme vzdelávania študentov fakulty podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných učiteľov na fakulte.
  • Podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia.
  • Prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne fakulty.
  • Podporovať organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov fakulty.
  • Podporovať športové aktivity na fakulte ako súčasti rozvoja osobnosti človeka.
  • Podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov a učiteľov fakulty ako súčasti rozvoja osobnosti študentov.
  • Podporovať výpomocou sociálne slabých študentov.
  • Podporovať vydavateľskú činnosť fakulty.

   Údaje o neinvestičnom fonde:

  Názov: ZDRAVIE A ŽIVOT, n. f.

  IČO: 37 983 865

  Právna forma: Neinvestičný fond

  Sídlo: Námestie A. Hlinku 48, 034 01  RUŽOMBEROK

  Číslo účtu: SK35 0200 0000 0021 0302 2658, BIC: SUBASKBX