Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
    Vydavateľstvo:Rehabilitacja- 1. vyd. - Rzeszów : Bonus liber, 2017
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-83-65441-62-1