Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva
Katedra ošetrovateľstva
Námestie A. Hlinku 48
034 01, Ružomberok

 

Facebook:

katedraose.fzku