Nové technológie v radiačnej onkológii na Slovensku

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISSN 1336-4871