Sociálna opora seniorov = Social Support for the Seniors

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018,s. 34-42
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-561-0546-7