Key Determinants Influencing CPR Quality from Teaching to Practice

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., doc. MUDr. Milan Minarik PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3