Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

„ Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

„Snažím sa veci meniť k lepšiemu a byť vzorom aj pre iných.“
PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia

PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia

„Štúdium na Katolíckej Univerzite mi otvorilo bránu do poznania fyzioterapie“
Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

„KU vždy zohľadňovala najnovšie klinické poznatky, ktoré premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú kvalitu vzdelávania“
Ľubomíra, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

Ľubomíra, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

„Fakulta zdravotníctva mi dala veľa. Naučila ma nebáť sa, byť hrdá na svoje povolanie.“
Adriana, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

Adriana, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

„Katolícka univerzita ma naučila správnej a vhodne volenej komunikácii s pacientom, pozerať na pacienta v celosti. Štúdium ma naučilo pomáhať pacientom vyrovnať sa s chorobou, prijať...

Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu

Profil absolventa magisterského štúdia študijného programu

Profil absolventa doktorandského štúdia študijného programu