Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  „Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

  „Snažím sa veci meniť k lepšiemu a byť vzorom aj pre iných.“
  PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia

  PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia

  „Štúdium na Katolíckej Univerzite mi otvorilo bránu do poznania fyzioterapie“
  Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  „KU vždy zohľadňovala najnovšie klinické poznatky, ktoré premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú kvalitu vzdelávania“
  Ľubomíra, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  Ľubomíra, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  „Fakulta zdravotníctva mi dala veľa. Naučila ma nebáť sa, byť hrdá na svoje povolanie.“
  Adriana, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  Adriana, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  „Katolícka univerzita ma naučila správnej a vhodne volenej komunikácii s pacientom, pozerať na pacienta v celosti. Štúdium ma naučilo pomáhať pacientom vyrovnať sa s chorobou, prijať...

  Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu

  • Fyzioterapia
  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Ošetrovateľstvo
  • Rádiologická technika
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Verejné zdravotníctvo

  Profil absolventa magisterského štúdia študijného programu

  • Fyzioterapia

  Profil absolventa doktorandského štúdia študijného programu

  • Fyzioterapia