Postavenie rádia-223 v sekvencii liečby metastatického karcinómu prostaty rezistentného voči kastrácii a observačné štúdie z klinickej praxe.

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Rok vydania:2020