Analysis of the health situation of women referring to breast cancer screening in Poland

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:In: Journal of Balkan Union of Oncology: official journal of the Balkan Union of Oncology2020, Roč. 25, č. 3, 1354-1360
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1107-0625