FATE: the new partnership to Fight Against TB in Central and Eastern Europe

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1473-3099